تبلیغات
NINJA - تای جوتسو(Taijutsu(مبارزه بدون سلاح))

تای جوتسو(Taijutsu(مبارزه بدون سلاح))

دوشنبه 29 دی 1393 03:40 ب.ظ

نویسنده : محمّد مهدی حسیبی نژاد
ارسال شده در: مهارت های نینجا ،
هنر مبارزه بدون سلاح در نین جوتسو از سه بخش کلی تشکیل می شود و هر بخش در برگیرنده روش هایی است که نینجا را هنگام مواجهه باخطر و نیاز به دفاع از خویش ، یاری می کند.
داکن تای جوتسو(Daken-taijutsu) یا روش های ضربه زدن و دفاع در مقابل ضربات.
جو تای جوتسو (jutai-jutsu)، یا روش گلاویز شدن،خفه کردن و همچنین رهانیدن خویش از دست حریف.
تای هن جوتسو (Taihen-jutsu)یا حرکت بدون صدا ، غلتیدن ، خیز برداشتن و پریدن و معلق زدن.

منبع: کتاب نینجا،نینجوتسو تاریخ ، فلسفه و فنوندیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 29 دی 1393 03:53 ب.ظ